കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ടൈൽസ് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ടയിലും കൊല്ലത്തും

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Added: August 29, 2020

  • Condition: new

  • Location: India

  • State: Kerala

  • City: Pathanamthitta

  • Phone: 77427 07674

  • Views: 562

Description

കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഏറെ ഗുണമേന്മയുള്ള ടൈൽസ്.

വ്യത്യസ്തമായ കളറുകളിൽ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ ടൈൽസ് .

വിലയോ കുറവ് ഗുണമോ മെച്ചം.

പ്രമുഖ ബ്രാൻഡായ
Italica cezaro
cadillac
flevour &etc
ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

പത്തനംതിട്ട യുടെയും കൊല്ലം ജില്ലയുടേയും മലയോര ഗ്രാമങ്ങളായ പത്തനാപുരത്ത് , വകയാർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ
8209624215,
8606411701
77427 07674

Tags :