ചിങ്ങത്തില്‍ പുതിയ കാര്‍ വാങ്ങേണ്ടേ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ബുക്ക് ചെയൂ…. POTHENS HYUNDAI

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Added: July 20, 2021

  • Condition: new

  • Location: India

  • State: Kerala

  • City: Thiruvananthapuram

  • Phone: +91 98951 01244

  • Views: 289

Description

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം നമ്മുക് POTHENS HYUNDAI യോട് ഒപ്പം ആഘോഷിക്കാം.ആകര്‍ഷകമായ വിലയില്‍ ഒരു HYUNDAI കാര്‍ നമ്മുക് സ്വന്തം ആക്കാം.പഴയ കാര്‍ എക്സ്ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തു സ്വന്തം ആകൂ ഒരു പുതിയ HYUNDAI GRAND i10 NIOS ……
ഈ ഓണം നമ്മുക് POTHENS HYUNDAI യോട് ഒപ്പം ആഘോഷിക്കാം .
ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടൂ……..

CONTACT SMITHESH :+91 98951 01244

Tags :