₹1200

മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് നെ കേരളത്തിൻറെ എല്ലാ ജില്ലയിൽനിന്നും ആവശ്യമുണ്ട്

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Added: June 26, 2020

  • Sale Price: ₹1200

  • Condition: new

  • Location: India

  • State: Kerala

  • City: Pathanamthitta

  • Phone: 8606411701

  • Views: 783

Description

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലസും ബിസിനസ് പ്രമോഷനും ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കിന് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ സിനെ കേരളത്തിൻറെ എല്ലാ ജില്ലയിൽനിന്നും ആവശ്യമുണ്ട്.
ശമ്പളം : 1200 to 1500 /ദിവസം
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8606411701

Tags :